logo paquebote
229 libros encontrados buscando editorial: Fragmenta

www.paquebote.com > Fragmenta

Orden: · Ver: · Tipo:
ISBN:

9788417796198

La gola

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 80
Formato: , 18 x 11 cm.
Precio: 9,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

El golafre és víctima i culpable. La golafreria ha passat de ser una ofensa a Déu a ser un pecat social. Llevat dels dies assenyalats en què el tiberi i el descontrol són de recepta, i tret dels que tenen butlla per càrrec o per ofici, la golafreria desbridada se sol veure de mal gust. La gola ha mutat en malaltia: ha passat de vici voluntari a infortuni hereditari, de pecat de rics a pecat de tots, de depravació individual a tendència social. Hem socialitzat les virtuts, però també les tares. Amb una prosa d'una gran riquesa expressiva, Adrià Pujol ofereix un recorregut molt singular per la tradició literària, cinematogràfica, artística i iconogràfica d'Occident al voltant de la gola. La sèrie «Pecats capitals» pretén oferir una visió fresca i rigorosa de cada «pecat» a càrrec de noves veus de l'assaig català.


ISBN:

9788417796174

L'avarícia

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 72
Formato: , 18 x 11 cm.
Precio: 9,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

L?avarícia pot ser convertida en el més noble dels sentiments revolucionaris o en el més lleig dels pecats. És un pecat relatiu, que fluctua entre el vici i la virtut (una manera força estranya de ser pecat). L?avarícia implica tant l?adquirir (rebre) com el no desprendre?s (no donar), i res no és excessiu, ni desordenat, ni desmesurat si no és en relació amb una gradació que marca el punt d?excés, un ordre o una mesura. D?aquí els seus límits difusos.
Oriol Ponsatí-Murlà ens apropa a l?avarícia des d?una òptica reveladora i suggestiva sense deixar de banda referents de la filosofia antiga i de les fonts cristianes. A través d?un recorregut històric sobre el concepte a partir d?autors paradigmàtics (Bracciolini, Evagri Pòntic, Gregori el Gran, Tomàs d?Aquino, Aristòtil, Prudenci, Joan Cassià, Isop o Demòcrit), formula la pregunta següent: ¿quina funció fa, o pot fer, l?avarícia, en el nostre Occident globalitzat, interconnectat i líquid? La sèrie «Pecats capitals» pretén oferir una visió fresca i rigorosa de cada «pecat» a càrrec de noves veus de l?assaig català.


ISBN:

9788417796181

La avaricia

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 72
Formato: , 18 x 11 cm.
Precio: 9,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

La avaricia puede ser convertida en el más noble de los sentimientos revolucionarios o en el peor de los pecados. Es un pecado relativo, que fluctúa entre el vicio y la virtud (una manera bastante singular de ser pecado). La avaricia implica tanto el adquirir (recibir) como el no desprenderse (no dar), y nada es excesivo, ni desordenado, ni desmedido si no es en relación con una gradación que marca el punto de exceso, un orden o una medida. De ahí sus límites difusos. Oriol Ponsatí-Murlà nos acerca a la noción desde una óptica reveladora y sugestiva sin dejar de lado referentes de la filosofía antigua y de las fuentes cristianas. A través de un recorrido histórico sobre el concepto a partir de autores paradigmáticos (Bracciolini, Evagrio Póntico, Gregorio el Grande, Tomás de Aquino, Aristóteles, Prudencio, Joan Casiano, Esopo o Demócrito), formula la siguiente cuestión: ¿qué papel juega, o puede jugar, la avaricia, en nuestro Occidente globalizado, interconectado y líquido? La serie «Pecados capitales» pretende ofrecer una visión fresca y rigurosa de cada «pecado» de la mano de nuevas voces del ensayo.


ISBN:

9788417796150

Arte y blasfemia «El caso Veronese»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 144
Formato: , 18 x 11 cm.
Precio: 12,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

El 18 de julio de 1573 Veronese compareció ante la Inquisición acusado de herejía por una pintura de la santa cena. La acusación, que denunciaba la presencia de elementos profanos en un cuadro religioso, ponía sobre la mesa el debate sobre la interpretación de las escenas bíblicas. Obligado por las circunstancias, pero empujado por la astucia, Veronese encontró una salida con un procedimiento inusual en la época: titular el cuadro Cena en casa de Leví, remitiéndose a un episodio menor de los evangelios, de modo que la blasfemia se diluía. Así, por la magia del texto escrito, el cuadro cambiaba totalmente de sentido sin retocar nada de lo que se representaba en él. En el siglo XIX, esta colisión de Veronese con la Inquisición se convirtió en un modelo del enfrentamiento entre el artista y el poder eclesiástico, lo cual permitía abordar el diálogo entre lo sagrado y lo profano. Ahora sabemos que la solución que Veronese halló para satisfacer a los inquisidores significó una innovación a la hora de resolver los conflictos dogmáticos con la Iglesia, además de un cambio sustancial en el ámbito de la interpretación artística.


ISBN:

9788417796112

L'enveja

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 80
Formato: 18 x 11 cm.
Precio: 9,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

L?enveja és una mala mirada: una mirada rancorosa, plena de verí. És relacional i relativa, necessita els altres per existir. Si estem tacats per l?enveja, allò que tenim o allò que som es mesura a partir del valor de l?altre i, com més a prop som d?allò que envegem, més forta es torna la pulsió. Tot en aquest pecat comença als ulls. Si l?enveja provoca una apatia que porta cap al no-res, la gelosia condueix cap a l?angoixa més obsessiva. Si l?enveja neix del desig de posseir allò que no posseïm, la gelosia neix de la por de perdre allò que ja es té. Marina Porras s?aproxima a l?enveja a tra­vés de grans veus de la literatura (Dante, Cervantes, La Rochefoucauld, Austen, Balzac, Proust, Valéry, Faulkner, Pla, Rodoreda, Ferrater), sense oblidar la rondallística tradicional ni les aportacions de la filosofia (Kant, Kierkegaard, Nietzsche). La sèrie «Pecats capitals» pretén oferir una visió fresca i rigorosa de cada «pecat» de la mà de joves assagistes catalans.


ISBN:

9788417796143

La pereza

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 72
Formato: 18 x 11 cm.
Precio: 9,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

La eficiencia, la búsqueda de la productividad y la necesidad de competir parece que nos conduzcan a la proscripción de la pereza. En realidad, sin pereza y sin las demás pasiones desordenadas, no es posible vivir una vida plenamente humana. Quizás la tarea del hombre no consiste en ascender, sino en aprender a convivir con esas pasiones que lo hacen ser lo que es. La pereza es una característica esencial de la naturaleza humana, y el deseo de superarla, también. La pereza revela nuestras auténticas motivaciones, es un instrumento de discernimiento y puede ser la puerta secreta al descanso y a la vida contemplativa. La pereza, las ganas de no hacer, nos abren al espacio interior. Su verdadera función es vacunarnos contra una imagen idealizada de nosotros mismos, de la que derivan un buen número de obligaciones ficticias que no aportan una mejora sustancial a nuestra vida. La serie «Pecados capitales» pretende ofrecer una visión fresca y rigurosa de cada «pecado» de la mano de jóvenes ensayistas.


ISBN:

9788417796136

La mandra

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 72
Formato: 18 x 11 cm.
Precio: 9,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

L?eficiència, la recerca de la productivitat i la necessitat de competir sembla que ens condueixin a la proscripció de la mandra. Tanmateix, sense mandra i sense les altres passions desordenades no és possible viure una vida plenament humana. Potser la tasca de l?home no consisteix a ascendir sinó a aprendre a conviure amb unes passions que el fan ser qui és. La mandra és una característica essencial de la naturalesa humana, i el desig de superar-la, també. La mandra revela les nostres autèntiques motivacions, és un instrument de discerniment i pot ser la porta al descans i a la vida contemplativa. La mandra, les ganes de no fer res, ens obren l?espai interior. Però la seva veritable funció és la de vacunar-nos contra una imatge idealitzada de nosaltres mateixos, una imatge de la qual deriven un bon nombre d?obligacions fictícies que no aporten una millora substancial a la nostra vida. La sèrie «Pecats capitals» pretén oferir una visió fresca i rigorosa de cada «pecat» de la mà de joves assagistes catalans.


ISBN:

9788417796129

La envidia

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 80
Formato: 18 x 11 cm.
Precio: 9,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

La envidia es relacional y relativa, necesita de los otros para existir. Si estamos manchados por la envidia, lo que tenemos o lo que somos se mide a partir del valor del otro y, cuanto más cerca estamos de lo que envidiamos, más fuerte es la pulsión. Todo, en este pecado, empieza en los ojos. Si la envidia provoca una apatía que lleva hacia la nada, los celos nos llevan hacia la ansiedad más obsesiva. Si la envidia nace del deseo de tener lo que no poseemos, los celos nacen del miedo a perder lo que ya se tiene. Marina Porras se aproxima a la envidia a través de grandes voces de la literatura (Dante, Cervantes, La Rochefoucauld, Austen, Balzac, Proust, Valéry, Faulkner, Pla, Rodoreda, Ferrater), sin olvidar los cuentos tradicionales ni las aportaciones de la filosofía (Kant, Kierkegaard, Nietzsche). La serie «Pecados capitales» pretende ofrecer una visión fresca y rigurosa de cada «pecado» de la mano de jóvenes ensayistas.


ISBN:

9788417796075

Incapaces de Dios «Contra la divinidad oceánica»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 240
Formato: 21 x 13 cm.
Precio: 18,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

El sujeto moderno no puede tomarse honestamente en serio la creencia en una divinidad antropomórfica a la que dirigirse como a un tú, y por ello no es casual que termine decantándose por el panteísmo, cuando menos implícito, de las espiritualidades sin credo. Y es que donde Dios es el Uno-todo no hay alteridad que valga.
Sin embargo, la predicación cristiana supuso en sus orígenes una crítica frontal a lo que se entien­de religiosamente por Dios. Un Dios que cuelga de un madero y que depende de la respuesta del hombre a su inmolación para llegar a ser el que es no es sencillamente homologable a la divinidad que permanece en las alturas a la espera del ascenso del hombre. Un Dios que se identifica con aquel que fue crucificado como un maldito de Dios no puede valer como un dios al uso. El Dios que se revela en el Gólgota no acaba de hacer buenas migas con el dios de la religión. Es más: un Dios que no admite otra imagen que la de un crucificado en nombre de Dios es un oxímoron para el imaginario religioso. El cristianismo supone, en última instancia, una carga explosiva en la línea de flotación del barco típicamente religioso.


ISBN:

9788417796105

El islam hoy «Algunos aspectos controvertidos»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 272
Formato: 21 x 13 cm.
Precio: 18,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Este libro pretende ser una herramienta que permita orientarse con rigor y profundidad en algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con el islam y su inserción en el mundo contemporáneo.
La obra establece con claridad la terminología apropiada para hablar del islam, de forma que conceptos como jihad o sharía se presentan con una precisión que contrasta con el uso que habitualmente se hace de ellos en los medios de comunicación.
Otros temas de la obra son la falacia de la condena a muerte por adulterio; las huríes en el paraíso islámico; verdades y mentiras sobre la mujer en el islam; el islam como arma contra la violencia de género; la sexualidad, el derecho a escoger el marido, la dote y la maternidad; reflexiones acerca de Europa y el Mediterráneo islámico, y el concepto de civilización islamocristiana.
Si no ha encontrado el libro que busca, pinche en nuestro servicio de Pedido Directo y pídanoslo.

Volver a Página Principal

Otras novedades


© Paquebote 1998-2021 Todas las secciones | Ayuda | Aviso Legal