logo paquebote
229 libros encontrados buscando editorial: Fragmenta

www.paquebote.com > Fragmenta

Orden: · Ver: · Tipo:
ISBN:

9788417796389

El petit camí de les grans preguntes

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 176
Formato: , 21 x 13 cm.
Precio: 17,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Hi ha un moment en què entenem que les preguntes ens acos- ten més al sentit, a l?apertura del sentit, que no pas les respostes. Que les respostes són útils, sí, que les necessitem per continuar vivint, però que la vida transforma les respostes en preguntes. I no preguntem ne- cessàriament perquè ens haguem equivocat o perquè considerem insu- ficient l?experiència que fem. La pregunta és la grafia de l?escreix amb què la vida es manifesta.
José Tolentino Mendonça, un dels principals assagistes del Portu- gal contemporani, ens proposa un itinerari per algunes de les grans preguntes de l?existència amb l?equipatge d?una sòlida freqüentació dels clàssics: la literatura, la filosofia, els textos sagrats, el cinema, les arts plàstiques i la dansa són alguns dels referents amb què l?autor di- aloga a l?hora d?oferir la seva proposta sapiencial.


ISBN:

9788417796396

El pequeño camino de las grandes preguntas

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 176
Formato: , 21 x 13 cm.
Precio: 17,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Hay un momento en el que comprendemos que las preguntas nos acercan más al sentido, a la apertura del sentido, que las respues- tas. Las respuestas son útiles, sí, las necesitamos para seguir viviendo, pero la vida transforma esas respuestas en preguntas. Y no pregunta- mos necesariamente por habernos equivocado o por considerar insu- ficiente nuestra experiencia. La pregunta es la grafía de la exuberancia con la que se manifiesta la vida. José Tolentino Mendonça, uno de los principales ensayistas del Portugal contemporáneo, nos propone un itinerario por algunas de las grandes preguntas de la existencia con el equipaje de una sóli- da frecuentación de los clásicos: la literatura, la filosofía, los textos sagrados, el cine, las artes plásticas y la danza son algunos de los referentes con los que el autor dialoga para ofrecer su propuesta sapiencial.


ISBN:

978-84-17796-36-5

El otro Dios «La queja, la amenaza y la gracia»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 128
Formato: Rústica
Precio: 12,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Vivimos a menudo bajo la creencia de una justicia inmanente y ni siquiera somos conscientes de ello. A raíz de dicha creencia, que se origina en unas relaciones contractuales con Dios, pensamos: «Como Job era bueno, nada terrible podía sucederle» o «Ese hombre ya sufrió una grave enfermedad, no puede llegarle otra peor». Son pequeñas mitologías ?contratos confesos o inconfesables, conscientes o inconscientes? que sostienen nuestras vidas; son la defensa irracional de los sistemas de regulación del mal que elaboramos ahora aparte de cualquier catecismo. Y, sin embargo, el sufrimiento del justo existe: no hay sistema judicial supremo que garantice el bien por el bien y el mal por el mal. Y la irreductible Amenaza del azar planea sobre nuetras vidas.
Lejos de regatear con un Dios imaginario, debemos pensar Otro Dios que no se presuma garante de nuestra seguridad, sino de la lucha propia de cualquier existencia. Pensar a Dios no como esperanza escatológica, sino como brote de vida.


ISBN:

978-84-17796-35-8

L'altre Déu «El plany, l’amenaça i la gràcia»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 128
Formato: Rústica
Precio: 12,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Vivim sovint sota la creença d?una justícia immanent i ni tan sols en som conscients. Fruit d?aquesta creença, que té l?origen en unes relacions contractuals amb Déu, pensem: «Com que Job era bo, no podia passar-li res de terrible» o «Aquell home ja ha passat per una forta malaltia, no n?hi pot arribar una de pitjor». Són petites mitologies ?contractes confessos o inconfessables, conscients o inconscients? que sostenen les nostres vides; són la defensa irracional de sistemes de regulació del mal que ara desenvolupem fora de tot catecisme. I, tanmateix, existeix el patiment del just: no hi ha cap sistema judicial suprem que garanteixi el bé pel bé i el mal pel mal. I la irreductible Amenaça de l?atzar plana damunt les nostres vides. Lluny de mercadejar amb un Déu imaginari, ens cal pensar un Altre Déu que no sigui garant de la nostra seguretat sinó de la lluita pròpia de qualsevol existència. Pensar Déu no com a esperança escatològica, sinó com a brot de vida.


ISBN:

9788417796341

Peregrina

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 272
Formato: , 21 x 13 cm.
Precio: 19,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.


ISBN:

978-84-17796-32-7

A orillas del Yukón «Encuentros en Alaska»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 192
Formato: Rústica
Precio: 15,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

«Estamos ante un texto blanco como la nieve que rodeó y envolvió al autor durante los meses en los que se inscribe este relato. Desde la primera página somos trasladados a un paisaje que no es solo exterior sino también interior. Cada episodio nos va adentrando en un territorio desconocido y, sin embargo, extrañamente familiar. Narrando una estancia entre esquimales en paisajes sitiados por el frío hostil de Alaska, nos encontramos en un entorno sorprendentemente cálido. Esta modificación de temperaturas se debe al modo como es vivido y transmitido por su autor, el cual consigue que el lector lo acompañe al mismo lugar en el que él se fue adentrando.
Estas páginas enseñan a mirar y caminar por el mundo de forma sagrada. Despiertan la capacidad de reconocer la verdad, la belleza y la bondad que se ocultan en cualquier rincón de nuestra tierra.» (Del prólogo de Javier Melloni)


ISBN:

978-84-17796-30-3

La ira

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 72
Precio: 9,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

La ira és la manera més forta i segura de dir no. Sorgeix de la preocupació intensa per alguna cosa, d'una manera concreta d'entendre el món
o de la identificació amb algú. És també la passió més vehement: és com un alçament de totes les nostres potencialitats físiques i morals.
La ira ens porta molt més sovint a un simulacre d'agressió que no pas a una agressió real, encara que no hàgim fet cap exercici estoic. És un avís del cos que ens il·lustra sobre el funcionament del món. La ira ens pot trasbalsar i enfortir, ens pot alliberar de viure una vida submisa o de repetir una versió rebaixada de les vides dels altres. Però la bèstia no es pot dominar mai del tot. La tenim sempre molt a prop, a la cova, mig adormida; hi hem de baixar tot sovint per presentar-li els nostres respectes.


ISBN:

978-84-17796-31-0

La ira

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 72
Formato: Rústica
Precio: 9,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

La ira es la manera más fuerte y segura de decir no. Surge de la preocupación intensa por algo, de una forma concreta de entender el mundo o de la identificación con alguien. También es
la pasión más vehemente: es como un alzamien­to de todas nuestras potencialidades físicas y morales.
La ira nos lleva con mucha más frecuencia a un simulacro de agresión que a una agresión real, aunque no hayamos llevado a cabo ningún ejercicio estoico. Es un aviso del cuerpo que nos ilustra sobre el funcionamiento del mundo. La ira nos puede desquiciar y fortalecer, nos puede librar de vivir una vida sumisa o de repetir una versión rebajada de las vidas de los demás. Pero la bestia nunca se puede dominar del todo. La tenemos siempre muy cerca, en la cueva, medio dormida. Hemos de bajar con frecuencia, para presentarle nuestros respetos, y tener confianza. La serie «Pecados capitales» pretende ofrecer una visión fresca y rigurosa de cada «pecado» de la mano de nuevas voces del ensayo.


ISBN:

9788417796280

La supèrbia

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 88
Formato: , 18 x 11 cm.
Precio: 9,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

La pressió social contra la supèrbia és una manera de destruir els millors àngels de la nostra naturalesa i les poques pensades originals que anem tenint durant la vida. L?antídot de la supèrbia no és tan sols la humilitat; és també un espai social on l?interès genuí per coses diferents i elevades és vist com un guany per a tothom. Fa la vida més rica i oberta.
Com més fràgil és una comunitat, més necessitat té de censurar els caràcters forts. Hem cultivat durant segles la idea que, de tots els defectes dels caràcters forts, el més perillós és la supèrbia. Els carrers són plens de ciutadans compromesos amb el deure cívic d?avisar-te quan pateixes d?un excés de caràcter. Tanmateix, la codificació de la supèrbia en pecat és un eficaç instrument de control social.
La sèrie «Pecats capitals» pretén oferir una visió fresca i rigorosa de cada «pecat» a càrrec de noves veus de l'assaig català.


ISBN:

9788417796297

La soberbia

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 88
Formato: , 18 x 11 cm.
Precio: 9,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

La presión social contra la soberbia es una manera de destruir los mejores ángeles de nuestra naturaleza y las pocas ocurrencias originales que vamos teniendo a lo largo de la vida. El antídoto de la soberbia no es solamente la humildad, también es un espacio social donde el interés genuino por cosas diferentes y elevadas es visto como una ganancia para todos. Hace la vida más rica y más abierta. Cuanto más frágil es una comunidad, más necesidad tiene de censurar los caracteres fuertes. Y durante siglos hemos cultivado la idea de que entre todos los defectos de los caracteres fuertes, el más peligroso es la soberbia. Las calles están llenas de ciudadanos comprometidos con el deber cívico de advertirte cuando sufres de un exceso de carácter. De ahí que la codificación de la soberbia en pecado sea una eficaz herramienta de control social. La serie «Pecados capitales» pretende ofrecer una visión fresca y rigurosa de cada «pecado» de la mano de nuevas voces del ensayo.
Si no ha encontrado el libro que busca, pinche en nuestro servicio de Pedido Directo y pídanoslo.

Volver a Página Principal

Otras novedades


© Paquebote 1998-2021 Todas las secciones | Ayuda | Aviso Legal