logo paquebote
226 libros encontrados buscando editorial: Fragmenta

www.paquebote.com > Fragmenta

Orden: · Ver: · Tipo:
ISBN:

9788417796471

Les allaus de Sils Maria «Geologia de Friedrich Nietzsche»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 152
Formato: , 13 x 21 cm.
Precio: 16,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Gran coneixedor del pensament de Nietzsche, Michel Onfray es proposa en aquest llibre buscar les condicions biogràfiques de la producció dels conceptes nietzscheans. Ressegueix a Sils Maria (Suïssa) les passes d?un autor que sempre va defensar que la filosofia es fa caminant. Contra «una munió de pensadors asseguts a taula, vinclats damunt dels llibres, amb el cap inclinat cap als mots que haurien de dir el món i tanmateix l?han esborrat en benefici de les idees», Sils Maria serà per Nietzsche l?indret adequat per al seu projecte vitalista. No debades, és a Sils Maria on, com una epifania pagana, sorgeix en Nietzsche la idea de l?etern retorn.
Explicant Nietzsche a través dels escenaris de les seves passejades, Michel Onfray polemitza amb lectures esbiaixades de l?autor del Zaratustra, especialment amb aquelles que no distingeixen l?obra editada de l?obra pòstuma: Onfray considera que el pensament de Nietzsche s?ha d?anar a pouar en els textos publicats en vida de l?autor. Explorant-los a fons, l?autor exposa amb claredat i ambició algunes de les grans afirmacions del pensador de Sils Maria: Déu no existeix; la voluntat de poder ho és tot; el lliure albir no existeix; l?etern retorn dicta la llei; l?amor fati va crear el superhome.


ISBN:

9788417796433

Las avalanchas de Sils Maria «Geología de Friedrich Nietzsche»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 152
Formato: , 13 x 21 cm.
Precio: 16,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Gran conocedor del pensamiento de Nietzsche, Michel Onfray se propone en este libro hallar las condiciones biográficas de la producción de los conceptos nietzscheanos. Resigue en Sils Maria (Suiza) los pasos de un autor que siempre defendió que la filosofía se hace caminando. Contra «una multitud de pensadores sentados a una mesa, encorvados sobre los libros, la cabeza inclinada sobre las palabras que han de decir el mundo, pero que lo han borrado en beneficio de las ideas», Sils Maria será para Nietzsche el lugar adecuado para su proyecto vitalista. No en vano, es en Sils María donde, como una epifanía pagana, surge en Nietzsche la idea del eterno retorno.
Explicando Nietzsche a través de los escenarios de sus paseos, Michel Onfray polemiza con lecturas sesgadas
del autor del Zaratustra, especialmente con las que no distinguen la obra editada de la póstuma: Onfray considera que el pensamiento de Nietzsche hay que ir a extraerlo de los textos publicados en vida del autor. Explorándolos en profundidad, el autor expone con lucidez y ambición algunas de las grandes afirmaciones del pensador de Sils Maria: Dios no existe; la voluntad de poder lo es todo; el libre albedrío no existe; el eterno retorno dicta la ley; el amor fati crea al superhombre.


ISBN:

9788417796518

Ecosofía «La sabiduría de la Tierra»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 96
Formato: , 18 x 11,1 cm.
Precio: 11,50
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

La Tierra no es una simple suministradora de materias primas para la humanidad. Es nuestro cuerpo externo, nuestro espacio vital, nuestro hogar. Unos de los mayores retos del siglo XXI es aprender a convivir en la biosfera. Este es el propósito de la ecosofía. ¿Resulta suficiente estudiar la Tierra como un objeto, con las herramientas de la ecología y de las ciencias naturales? Hace cerca de medio siglo, tres pensadores eminentes, procedentes de mundos filosóficos distintos, llegaron a la misma conclusión: necesitamos ecología, sí, pero necesitamos aún más, ecosofía. Panikkar fue el primero en llegar a esta idea y quien la exploró más a fondo. La ecosofía es al mismo tiempo nuestro conocimiento sobre la Tierra y la sabiduría de la Tierra misma, que hemos de intentar escuchar. La ecosofía quiere honrar la conciencia ecológica y a la vez ampliarla desde una perspectiva intercultural. Se distingue de una ecología que, mediante el llamado desarrollo sostenible, busca prolongar el actual status quo. Plantea un cambio radical de percepción tanto del hombre como de la Tierra. Trata a la Tierra misma como a un ser vivo.


ISBN:

9788417796501

Ecosofia «La saviesa de la Terra»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 96
Formato: , 18 x 11,1 cm.
Precio: 11,50
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

La Terra no és una simple subministradora de matèries primeres per a la humanitat. És el nostre cos extern, el nostre espai vital, la nostra llar. Un dels reptes més grans del segle xxi és aprendre a integrar-nos dins la biosfera. Aquest és el propòsit de l’ecosofia. ¿N’hi ha prou amb estudiar la Terra com un objecte, amb les eines de l’ecologia i de les ciències naturals? Fa prop de mig segle, tres grans pensadors, procedents de mons filosòfics ben diferents, van arribar a la mateixa conclusió: ens cal ecologia, sí, però encara més ens cal ecosofia. Panikkar va ser el primer a arribar a aquesta idea i qui la va explorar més a fons.


ISBN:

9788417796426

La paradójica realidad de Dios

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 336
Formato: , 21 x 13 cm.
Precio: 21,50
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

El monoteísmo significó una ruptura con respecto a la idea religiosa del más allá: Dios se encuentra presente no como el titiritero que maneja los hilos desde arriba, sino como el Dios que retrocedió más allá de lo creado, incluso de los cielos. La paradójica realidad de Dios es que su presencia es la de un ausente, la de un Dios que no se deja asimilar como dios. Al fin y al cabo, el Dios bíblico nunca fue homologable a lo que la conciencia religiosa entiende espontáneamente por divino. La cuestión sobre la verdad de Dios puede traducirse como la pregunta por el verdadero poder: en manos de quién estamos. El creyente se dirige a un Dios que aún no es sin la entrega del hombre. No exige culto, sino respuesta hacia los más débiles. Tan solo desde la propia desnudez o desamparo podemos responder a la demanda infinita de los que fueron desnudados por un mundo sin piedad. De ahí la paradoja: los capaces de Dios no son aquellos que creen contar con el apoyo de la divinidad, sino quienes no parece que cuenten ni siquiera para Dios. La paradójica realidad de Dios es el segundo título de una trilogía cuyo primer volumen es Incapaces de Dios (Fragmenta, 2019). Cada uno de los volúmenes puede ser leído de forma independiente.


ISBN:

9788417796372

Una cristofania

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 464
Formato: , 23 x 15 cm.
Precio: 33,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

¿Què és el que fa cristià un cristià? L?Esperit de Crist que viu en l?home. I Raimon Panikkar continua: «A l?objecció que ?llavors tothom és cristià?, tinc poca cosa per respondre, perquè la meva consciència cristiana no és res que em separi del meu proïsme; al contrari, és allò que estableix el vincle de comunió més profund, o sigui, el fet que tots estiguem empregnats de l?Esperit diví.» Ja des de les primeres generacions cristianes la cristologia ha estat la interpretació de ments i cors cristians sobre l?impacte que els va produir la figura de Crist. Amb el pas de la cristologia a al cristofania, la consciència humana no s?oblida del logos, però sí que supera l?aproximació purament racional i s?obre a l?acció de l?Esperit. La cristofania busca una integració de la figura de Crist dins una cosmovisió més àmplia.


ISBN:

9788417796402

Música i inspiració «Converses amb Brahms, Strauss, Puccini, Humperdinck, Bruch i Grieg»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 256
Formato: , 21 x 13 cm.
Precio: 18,50
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

El procés creatiu és una barreja de tècnica, enteniment, força de voluntat, do de la imaginació, fantasia, determinació, desig ardent. I per molt bona que sigui l?execució, no hi haurà cap composició que perduri si no té inspiració. La inspiració, quan arriba, és d?una subtilitat i d?una finor (com un foc follet) que se sostreu a tota classificació; és un despertar, una activació de totes les facultats humanes. I el gran secret de tots els genis creadors es troba en el fet que posseeixen la força d?apropiar-se de la bellesa, la riquesa, la grandesa i l?excelsitud que hi ha a dins de la seva ànima i, alhora, de comunicar aquesta riquesa als altres. En el llibre, Arthur M. Abell recull el testimoni de sis importants figures de la música occidental ?Brahms, Strauss, Puccini, Humperdinck, Bruch i Grieg? en relació amb les seves experiències espirituals, psíquiques i mentals en el moment de l?impuls creador. A més, ens convida a conèixer el context cultural europeu de principis del segle xx a partir de l?experiència vital dels seus protagonistes.


ISBN:

9788417796389

El petit camí de les grans preguntes

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 176
Formato: , 21 x 13 cm.
Precio: 17,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Hi ha un moment en què entenem que les preguntes ens acos- ten més al sentit, a l?apertura del sentit, que no pas les respostes. Que les respostes són útils, sí, que les necessitem per continuar vivint, però que la vida transforma les respostes en preguntes. I no preguntem ne- cessàriament perquè ens haguem equivocat o perquè considerem insu- ficient l?experiència que fem. La pregunta és la grafia de l?escreix amb què la vida es manifesta.
José Tolentino Mendonça, un dels principals assagistes del Portu- gal contemporani, ens proposa un itinerari per algunes de les grans preguntes de l?existència amb l?equipatge d?una sòlida freqüentació dels clàssics: la literatura, la filosofia, els textos sagrats, el cinema, les arts plàstiques i la dansa són alguns dels referents amb què l?autor di- aloga a l?hora d?oferir la seva proposta sapiencial.


ISBN:

9788417796396

El pequeño camino de las grandes preguntas

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 176
Formato: , 21 x 13 cm.
Precio: 17,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Hay un momento en el que comprendemos que las preguntas nos acercan más al sentido, a la apertura del sentido, que las respues- tas. Las respuestas son útiles, sí, las necesitamos para seguir viviendo, pero la vida transforma esas respuestas en preguntas. Y no pregunta- mos necesariamente por habernos equivocado o por considerar insu- ficiente nuestra experiencia. La pregunta es la grafía de la exuberancia con la que se manifiesta la vida. José Tolentino Mendonça, uno de los principales ensayistas del Portugal contemporáneo, nos propone un itinerario por algunas de las grandes preguntas de la existencia con el equipaje de una sóli- da frecuentación de los clásicos: la literatura, la filosofía, los textos sagrados, el cine, las artes plásticas y la danza son algunos de los referentes con los que el autor dialoga para ofrecer su propuesta sapiencial.


ISBN:

978-84-17796-36-5

El otro Dios «La queja, la amenaza y la gracia»

Editorial: Fragmenta   Fecha de publicación:    Páginas: 128
Formato: Rústica
Precio: 12,90
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Vivimos a menudo bajo la creencia de una justicia inmanente y ni siquiera somos conscientes de ello. A raíz de dicha creencia, que se origina en unas relaciones contractuales con Dios, pensamos: «Como Job era bueno, nada terrible podía sucederle» o «Ese hombre ya sufrió una grave enfermedad, no puede llegarle otra peor». Son pequeñas mitologías ?contratos confesos o inconfesables, conscientes o inconscientes? que sostienen nuestras vidas; son la defensa irracional de los sistemas de regulación del mal que elaboramos ahora aparte de cualquier catecismo. Y, sin embargo, el sufrimiento del justo existe: no hay sistema judicial supremo que garantice el bien por el bien y el mal por el mal. Y la irreductible Amenaza del azar planea sobre nuetras vidas.
Lejos de regatear con un Dios imaginario, debemos pensar Otro Dios que no se presuma garante de nuestra seguridad, sino de la lucha propia de cualquier existencia. Pensar a Dios no como esperanza escatológica, sino como brote de vida.
Si no ha encontrado el libro que busca, pinche en nuestro servicio de Pedido Directo y pídanoslo.

Volver a Página Principal

Otras novedades


© Paquebote 1998-2021 Todas las secciones | Ayuda | Aviso Legal