logo paquebote
11 libros encontrados buscando autor: Oriol Amat Salas

www.paquebote.com > Oriol Amat Salas

Orden: · Ver: · Tipo:
ISBN:

9788417209483

Valoració i compravenda d' empreses «Amb casos pràctics resolts»

Editorial: Profit   Fecha de publicación:    Páginas: 344
Formato: 23 x 15,3 cm.
Precio: 24,95
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.


ISBN:

9788417209469

Valoración y compraventa de empresas «Con casos prácticos resueltos»

Editorial: Profit   Fecha de publicación:    Páginas: 344
Formato: 23 x 15,3 cm.
Precio: 24,95
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.


ISBN:

9788416904235

Empreses que menteixen «Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps»

Editorial: Profit   Fecha de publicación:    Páginas: 248
Formato: 23 x 15,3 cm.
Precio: 19,95
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Per prendre decisions de tipus financer, com pot ser la compra
d’accions, la sol·licitud d’un préstec o l’avaluació d’una
inversió, és imprescindible tenir tota la informació financera
de les empreses. També hi ha moltes decisions en matèria de
màrqueting electrònic, recursos humans, tecnologia o qualsevol
altra dimensió de l’empresa en les quals el coneixement
de la situació financera és decisiu. Per això és bàsic que els
comptes siguin fiables, ja que, si no, es poden prendre decisions
errònies per no avaluar correctament la situació en què
es troba la companyia.
Tanmateix, sovint es produeixen problemes de fiabilitat
comptable. El maquillatge comptable, per tant, és una maniobra
que preocupa, per això augmenta l’interès per detectar
enganys abans que sigui massa tard. Empreses que
menteixen descriu i analitza la naturalesa dels maquillatges
comptables i les seves motivacions. Així mateix, proposa diverses
tècniques per detectar aquestes pràctiques i, al final
del llibre, l’autor proposa un conjunt de mesures que ajuden
a reduir els maquillatges comptables.


ISBN:

9788416904105

Empresas que mienten «Cómo maquillan las cuentas y cómo detectarlo a tiempo»

Editorial: Profit   Fecha de publicación:    Páginas: 320
Formato: 23 x 15,3 cm.
Precio: 19,95
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

Para tomar decisiones de tipo financiero, como puede ser
la compra de acciones, la solicitud de un préstamo o la evaluación
de una inversión, es imprescindible tener toda la información
financiera de las empresas. También hay muchas
decisiones en materia de marketing, recursos humanos, tecnología
o cualquier otra dimensión de la empresa en la que el
conocimiento de la situación financiera es decisiva. Por ello,
es básico que las cuentas sean fiables, ya que, si no, se pueden
tomar decisiones erróneas por una mala evaluación de la
situación en la que se encuentra la compañía. Sin embargo, con demasiada frecuencia se producen problemas
de fiabilidad contable. El maquillaje contable, por lo tanto,
es un problema que preocupa, lo cual hace que aumente
el interés por detectar engaños antes de que sea demasiado
tarde. Empresas que mienten describe y analiza la naturaleza
de los maquillajes contables y sus motivaciones y propone
diversas técnicas para detectar estas prácticas. Al final del libro
el autor hace toda una serie de propuestas que ayudan a
reducir los maquillajes contables.


ISBN:

9788417209148

Análisis integral de empresas «Claves para un chequeo completo: desde el análisis cualitativo al análisis de balances»

Editorial: Profit   Fecha de publicación:    Páginas: 272
Formato: 23 x 15,3 cm.
Precio: 19,95
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

A través del análisis integral de una empresa se consigue unavisión clara de susaspectos cualitativos (personas, estrategiay operativa) y de sus aspectos cuantitativos relacionados con las cuentas anuales (situación patrimonial, financiera y económica). Este libro expone los conceptos imprescindibles para analizar de forma integral una empresa y así determinar sus fortalezas y debilidades, y formular recomendaciones que contribuyan a mejorar la situación actual y las perspectivas de futuro.


ISBN:

9788496998056

Eufòria i pànic «Aprenent de les bombolles i altres crisis: Del crack de les tulipes a les subprime»

Editorial: Profit   Fecha de publicación:    Páginas: 188
Formato: Rústica, 23 x 16,5 cm.
Precio: 12,00
Lo lamentamos, pero este libro no está disponible en estos momentos.

La crisi del 2008 té similituds amb crisis anteriors i també diferències significatives.
Es tracta d’una situació en la que es barregen dades econòmiques complexes amb la psicologia habitual de la gran majoria de les persones. Això explica moltes de les decisions irracionals d’empreses i particulars, provocades per l’eufòria en unes fases i pel pànic en altres.
Aquest llibre analitza les causes que han provocat la situació actual per tal d’entendre les claus de la crisi immobiliària, financera i econòmica.
En segon lloc, es tracta de compartir reflexions sobre el que es pot preveure que succeirà a curt i llarg termini.
Finalment, apunta estratègies racionals per aprofitar les oportunitats que ofereix la situació actual per les empreses i els particulars, des del punt de vista de la inversió i de l’activitat empresarial.
Sobre aquest llibre s’ha dit...:
"Per entendre la crisi actual, em refereixo al esplèndid llibre d’Oriol Amat, Eufòria i Pànic". Cándido Marquesán, El Periódico de Aragón.
"Excel•lent l’últim llibre del professor Oriol Amat. La crisi actual, ben explicada . I què podem fer per sortir-ne." Juan Carlos Cubeiro, Director de Eurotalent.
"Tal i com explica Oriol Amat en el seu pedagògic Eufòria i Pànic…" Francisco Pascual, El Mundo.


ISBN:

9788496998865

Anàlisi de balanços «Claus per a la elaboració d’una anàlisi dels comptes anuals»

Editorial: Profit   Fecha de publicación:    Páginas: 151
Formato: Rústica, 23 x 16,5 cm.
Precio: 15,00
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

A través de l’anàlisi de les comptes anuals d’una empresa s’aconsegueix una visió clara de la seva situació patrimonial, financera i econòmica. Podem diagnosticar les seves fortaleses i debilitats en aspectes econòmics i financers com: endeutament i capitalització, solvència a curt termini, fons de maniobra, gestió de terminis de cobrament i pagament, gestió dels actius, capacitat de generar beneficis fluxes de caixa, EBITDA…), creació de valor i rendibilitat i autofinançament. Aquest llibre exposa els conceptes precisos per poder analitzar els comptes anuals d’una empresa i així poder formular recomanacions que contribueixin a millorar la situació actual i les perspectives de futur.
Exposa els conceptes precisos per poder analitzar els comptes anuals d’una empresa.
Casos pràctics resolts basats en empreses reals.
Escrit en un llenguatge molt planer i de forma molt propera i entenedora per al lector.
Obra accessible tant per a professionals de la comptabilitat i de la direcció d’empreses com per a estudiants de les carreres d’empresarials o d’administració i direcció d’empreses.


ISBN:

9788496998025

Euforia y pánico «Medidas concretas para afrontar puntos débiles y aprovechar las oportunidades de la crisis»

Editorial: Profit   Fecha de publicación:    Páginas: 192
Formato: Rústica, 23 x 16,5 cm.
Precio: 12,00
Lo lamentamos, pero este libro no está disponible en estos momentos.

La crisis del 2008 tiene similitudes con crisis anteriores y también diferencias significativas.
Se trata de una situación en la que se mezclan datos económicos complicados con la psicología habitual de la mayoría de personas. Esto explica muchas decisiones irracionales de empresas y particulares, provocada por la euforia en unas fases y por el pánico en otras.
Este libro analiza las causas que han provocado la situación actual para así entender las claves de la crisis inmobiliaria, financiera y económica. En segundo lugar, se trata de compartir reflexiones sobre lo que se puede prever que sucederá a corto y a largo plazo. Finalmente, apunta estrategias racionales para aprovechar las oportunidades que ofrece la situación actual para empresas y particulares, desde el punto de vista de la inversión y de la actividad empresarial.
Sobre este libro se ha dicho:
"Para entender la crisis actual, me baso en el espléndido libro de Oriol Amat, Euforia y Pánico". Cándido Marquesán, El Periódico de Aragón.
"Excelente el último del profesor Oriol Amat. La crisis actual, bien explicada. Y qué hacer para salir de ella." Juan Carlos Cubeiro, Director de Eurotalent.
"Como cuenta Oriol Amat en su pedagógico Euforia y pánico…" Francisco Pascual, El Mundo.


ISBN:

9788417209575

Análisis de balances «Claves para elaborar un análisis de las cuentas anuales»

Editorial: Profit   Fecha de publicación:    Páginas: 160
Formato: 23 x 15,3 cm.
Precio: 16,85
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.


ISBN:

9788417209117

Anàlisi integral d'empreses «Claus per a una revisió completa: des de l'anàlisi qualitativa a l'anàlisi de balanços»

Editorial: Profit   Fecha de publicación:    Páginas: 256
Formato: 23 x 15,3 cm.
Precio: 19,95
Añadir a la cesta
Disponible. Normalmente se envía en 3 días.

A través de l’anàlisi integral d’una empresa s’aconsegueix una visió clara dels seus aspectes qualitatius (les persones, l’estratègia, l’operativa) i dels seus aspectes quantitatius relacionats amb els comptes anuals (situació patrimonial, financera i econòmica).
D’aquesta forma podem diagnosticar les seves fortaleses i debilitats en temes com:
QUI?: l’empresari, l’equip directiu i les persones que formen part de l’empresa.
QUÈ fa l’empresa?: aspectes estratègics (sector, productes i serveis, competidors, barreres d’entrada, etc.)
COM ho fa l’empresa?: aspectes operatius (compres, innovació, producció, qualitat, logística, comercialització, servei postvenda, administració, etc.)
Aspectes economicofinancers: endeutament i capitalització, solvència a curt termini, fons de maniobra, gestió dels terminis de cobrament i pagament, gestió dels actius, capacitat de generar beneficis, creació de valor i rendibilitat, autofinançament, etc. També s’exposen altres temes relacionats amb l’anàlisi d’empreses com:
Formulació d’estats comptables previsionals
Detecció de maquillatges
Anàlisi de grups d’empreses
Anàlisi des de la perspectiva d’entitats de crèdit i agències de rating
Anàlisi d’empreses cotitzades en borsa
Anàlisi internacional d’empreses
Aquest llibre exposa els conceptes precisos per a poder ananlitzar de forma integral una empresa i així determinar les seves fortaleses i debilitats i formular recomanacions que contribueixin a millorar la situació actual i les perspectives de futur.
Per a clarificar els temes al màxim s’acompanyen més de vint casos pràctics resolts basats en empreses reals (Telepizza, El Corte Inglés, Enron, Fórum Filatélico, Parmalat, Inditex, Caprabo, Philips, Iberia, BonPreu, Eurodisney, SolMelià...).[1-10]  [11-11]  

Si no ha encontrado el libro que busca, pinche en nuestro servicio de Pedido Directo y pídanoslo.

Volver a Página Principal

Otras novedades


© Paquebote 1998-2020 Todas las secciones | Ayuda | Aviso Legal